top of page

SAMEN LEZEN OP KADRIE

Visie

“Kadrie is voortdurend in beweging en dit op alle gebieden en in de breedste betekenis van het woord.”
 

“Als school blijven we in beweging door binnen onze werking voortdurend te vernieuwen naar de noden van het hedendaagse onderwijs.”

‘Op Kadrie werken we samen'


We ijveren voor een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en externe partners. Samen op zoek gaan naar de best mogelijke toekomst voor de kinderen begint in de basisschool. Onderwijs maak je samen!’


Deze 3 fragmenten komen uit onze schoolvisie en maken een brug naar onze invoering van onze ‘visie op lezen’.

Wij merkten tijdens een analyse van onze leesresultaten op schoolniveau, maar ook op Vlaams niveau dat het leesniveau van onze jongeren achteruit gaat.
Dit heeft ons tot nadenken gezet om ons leesonderwijs onder de loep te nemen.
We zijn van mening dat leerlingen sneller naar een boek zullen grijpen als het een boek is dat hen interesseert. Zo zal de leesmotivatie en leesbereidheid toenemen. In onze school gaan we van start met ‘het interesseboek’. Verder in deze visietekst staat dit verder uitgelegd.

Voor de kinderen die nog niet het gewenste leesniveau halen schakelen we over op RALFI lezen. RALFI is een methodiek waarbij kinderen met leesproblemen relatief moeilijke leeftijdsgebonden ‘interesseteksten’ herhaald lezen, waarbij zij ondersteund worden door een ‘leesbegeleider’. 
De letters RALFI zijn niet willekeurig gekozen; ze staan ieder voor een principe dat van groot belang is bij het toepassen van deze methodiek. RALFI:  Repeated Assisted Level Feedback Interaction Instruction. Vertaling: Herhaald lezen, met individuele begeleiding op het niveau van de leerling waarbij er door het individuele karakter meteen feedback kan gegeven worden.

Onze missie

Het leesniveau en de leesmotivatie van onze leerlingen verbeteren.

Geef een seintje en we nodigen jullie graag uit om onze gespecifieerde leeswerking verder uit te leggen.
 

bottom of page