top of page

Privacybeleid

Privacyverklaring Basisschool Kadrie, Kalmthout


Welkom bij Basisschool Kadrie te Kalmthout. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze leerlingen, ouders, bezoekers en andere betrokkenen. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en zorgen wij ervoor dat wij voldoen aan de geldende privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens


Leerlingen en ouders
Bij de inschrijving van leerlingen hebben ouders toestemming gegeven voor het maken en publiceren van foto's en filmpjes op onze website en andere communicatiekanalen, zoals sociale media. Wij gebruiken deze beelden uitsluitend voor promotionele en informatieve doeleinden met betrekking tot schoolactiviteiten en evenementen.

Bezoekers
Voor bezoekers die via het contactformulier of andere kanalen contact met ons opnemen, verzamelen wij naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op vragen, verzoeken om informatie of opmerkingen die via deze kanalen worden ingediend.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en wordt strikt gecontroleerd.

Delen van persoonlijke gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze onderwijs- en communicatieactiviteiten, of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn van gegevens
Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw rechten
Als betrokkene heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw privacy en persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Basisschool Kadrie
directie@kadriemail.be 

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2024

GRATIS BESCHIKBAAR

APP OUDERPLATFORM

Download on the App Store
Get It on Google Play
oc broekx.gif
bottom of page