top of page

Leerlingenraad 2022-2023

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

 • De leerlingen krijgen een beter zicht op de schoolorganisatie

 • De betrokkenheid van de leerlingen op de school en op de organisatie verhoogt.

 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen.

 • De leerlingen leren vergaderen, overleggen, compromissen sluiten, …

 • De leerlingen leren en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

 

 Organisatie leerlingenraad

 • Alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen zich anoniem kandidaat stellen.

 • De stemming is geheim.

 • De kandidaten maken hun ideeën bekend bij hun kiezers door middel van een affiche.

 • De kiezers brengen één stem uit op elke lijst voor het 5de en één stem voor het 6de leerjaar.

 • De twee leerlingen uit het zesde met de meeste stemmen zetelen in de Kindergemeenteraad van de Gemeente Kalmthout.

 • Iemand die in een vorig schooljaar reeds in de leerlingenraad zetelde, kan zich in principe niet opnieuw kandidaat stellen.

 • De leerlingenraad komt bijna maandelijks samen met meester Koen en juf Sandy.

Leerlingenraad 20222023.jpg

Bovenaan van link naar rechts: Zeger, Linde, Emma, Hannelore, Shanno, Arthur, Thibe
Onderaan van links naar rechts: Linde, Odette, Losanda, Tibe, Sky

bottom of page