Leerlingenraad 2020-2021

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

 • De leerlingen krijgen een beter zicht op de schoolorganisatie

 • De betrokkenheid van de leerlingen op de school en op de organisatie verhoogt.

 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen.

 • De leerlingen leren vergaderen, overleggen, compromissen sluiten, …

 • De leerlingen leren en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

 

 Organisatie leerlingenraad

 • Alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen zich anoniem kandidaat stellen.

 • De stemming is geheim.

 • De kandidaten maken hun ideeën bekend bij hun kiezers door middel van een affiche.

 • De kiezers brengen één stem uit op elke lijst voor het 5de en één stem voor het 6de leerjaar.

 • De twee leerlingen uit het zesde met de meeste stemmen zetelen in de Kindergemeenteraad van de Gemeente Kalmthout.

 • Iemand die in een vorig schooljaar reeds in de leerlingenraad zetelde, kan zich in principe niet opnieuw kandidaat stellen.

 • De leerlingenraad komt bijna maandelijks samen met meester Koen en juf Sandy.

 

Xuande (Evan) Gao  5A

Anoar Seniow 5A

Bent Michielsen 5B

Fien Zagers 5B

Marie Maelfait 6A

Stef De Wilde 6A

Marie Goossenaerts 6A

Henry Van de kerckhoven 6A

Renske Sanders 6B

Hanne Lauwers 6B

Frauke Jacqmain 6B