Verslagen leerlingenraad

Leerlingenraad 2019-2020

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

 • De leerlingen krijgen een beter zicht op de schoolorganisatie

 • De betrokkenheid van de leerlingen op de school en op de organisatie verhoogt.

 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen.

 • De leerlingen leren vergaderen, overleggen, compromissen sluiten, …

 • De leerlingen leren en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

 

 Organisatie leerlingenraad

 • Alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen.

 • Alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar hebben stemrecht.

 • De stemming is geheim.

 • De kandidaten maken zich bekend bij hun kiezers door middel van een affiche.

 • Op de kiesbrief staan 8 kieslijsten: Voor de vier klassen een aparte lijst jongens/meisjes.

 • De kiezers brengen één stem uit op elke lijst.

 • De kandidaten met de meeste stemmen uit elke kieslijst vormen de leerlingenraad.

 • De twee leerlingen uit het zesde met de meeste stemmen zetelen in de Kindergemeenteraad van de Gemeente Kalmthout.

 • Bij een gelijk aantal stemmen wordt er geloot.

 • Iemand die in een vorig schooljaar reeds in de leerlingenraad zetelde, kan zich niet opnieuw kandidaat stellen.

 • De leerlingenraad komt bijna maandelijks samen met meester Stijn en juf Sandy.

 • Alle leerlingen van Kadrie en alle leerkrachten van Kadrie kunnen agendapunten binnen brengen.

 • Meester Stijn maakt steeds een kort verslag van de vergadering. Dit verslag komt op de website.

 • De leerlingen van de leerlingenraad lichten het verslag kort toe in hun eigen klas. 

Ferre Van den Eynde, Jinthe Michielsen, Mats Roomer, Emma de Jong, Frauke Jacqmain,
Jari de Koning, Henry Van de kerckhoven & Marie Goossenaerts

secretariaat

Contact 

Adres

Tel: 03 666 95 20

E-mail - directie@kadriemail.be -

Driehoekstraat 41
2920 Kalmthout